Hà Nội quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 7/9/2020 về việc quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, về số lượng cán bộ, công chức phường, đối với phường loại 1: Bố trí tối đa 23 người, trong đó cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 13 người; phường loại 2: Bố trí tối đa 21 người, trong đó cán bộ không quá 9 người, công chức không quá 12 người; phường loại 3: Bố trí tối đa 19 người, trong đó cán bộ không quá 9 người, công chức không quá 10 người. Phường thuộc thị xã Sơn Tây có chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thì số lượng cán bộ bố trí tăng 1 người, số lượng công chức bố trí giảm đi 1 người.
 Ảnh minh họa. 
Về định hướng bố trí kiêm nhiệm cán bộ, bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND. Trường hợp thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thì bố trí Phó Bí thư Đảng ủy (thường trực) kiêm Chủ tịch HĐND.
Đối với xã, thị trấn loại 1: Bố trí tối đa 22 người, trong đó, cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 11 người; xã, thị trấn loại 2: Bố trí tối đa 20 người, trong đó cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 9 người; xã, thị trấn loại 3: Bố trí tối đa 18 người, trong đó cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 8 người.
Định hướng bố trí kiêm nhiệm cán bộ là: Bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND. Trường hợp thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thì bố trí Phó Bí thư Đảng ủy (thường trực) kiêm Chủ tịch HĐND.
Quyết định cũng quy định rõ về cơ cấu công chức đối với từng chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự; Tài chính - Kế toán; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/9/2020.