Hà Nội rà soát thực trạng các địa phương chưa có đường ô tô tới trung tâm xã

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản 6622/UBND-ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan đầu tư đường ô tô đến trung tâm xã.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Văn bản số 9223/VPCP-KTTH ngày 27/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư đường ô tô đến trung tâm xã. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn có xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã chủ động lồng ghép các chương trình, đề án trên địa bàn; đồng thời, ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã”.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, đề án trên địa bàn, sớm hoàn thành mục tiêu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã.

Vấn đề này, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành có liên quan rà soát thực trạng các xã chưa có đường ô tô tới trung tâm xã; đề xuất việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 11/2016.