Hà Nội sẽ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Như Hương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 28/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu TP Hà Nội năm 2017.

Theo đó, mục đích bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) là phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; lựa chọn các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2017. ’

Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công).

Sở Công thương là cơ quan thường trực giúp UBND TP xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các huyện, thị xã, xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện (nếu có); hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận lập đề án khuyến khích công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp UBND TP xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp huyện (nếu có); Trình Chủ tịch UBND TP thành lập Hội đồng bình chọn SPCNNTTB cấp TP; Hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận lập đề án khuyến công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ phát triển sản phẩm; Báo cáo Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương kết quả tổ chức bình chọn.

Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn Sở Công Thương và các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định pháp luật và TP.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Kế hoạch bình chọn SPCNNTTB cấp TP năm 2017.

UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp huyện phù hợp với Kế hoạch cấp TP; Thành lập Hội đồng bình chọn và phê duyệt quyết định công nhận SPCNNTTB cấp huyện; Tuyên truyền, vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB các cấp; Phê duyệt danh sách SPCNNTTB cấp huyện để đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh; Lập kế hoạch phát triển các SPCNNTTB ở địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở công nghiệp nông thôn có SPCNNTTB được thụ hưởng kinh phí khuyến công, tiếp cận các nguồn vốn và các chính sách ưu đãi hỗ trợ khác của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất; cuối năm hoặc đột xuất báo cáo Sở Công Thương kết quả bình chọn, kết quả hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước và tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở có sản phẩm được công nhận trên địa bàn.

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, tổng hợp, đề xuất, báo cáo gửi Sở Công Thương để tham mưu, tổng họp báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết theo quy định. Dự kiến, lễ trao thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần