Hà Nội sẽ không để hình thành các băng nhóm “xã hội đen”

Chia sẻ

KTĐT - Trong giai đoạn 2013-2015, TP Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá xử lý các vụ án nhất là đối với các loại tội phạm nguy hiểm gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường.
 
Không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Từng bước kiềm chế và hàng năm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm do người chưa thành niên gây ra.

Bên cạnh đó, chủ động phòng ngừa, điều tra xử lý các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ án kinh tế, không để thất thoát tài sản lớn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường. Hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới; hàng năm, truy bắt, vận động đầu thú trên 40%-60% số đối tượng truy nã mới phát sinh, 30% số đối tượng truy nã hiện hành. Tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT, phấn đấu đến năm 2015 giải quyết cơ bản các tụ điểm về tội phạm hình sự.
 
Trên đây là những mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015 vừa được UBND TP ban hành kế hoạch thực hiện.

Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2013-2015 được thực hiện trong phạm vi toàn thành phố, ưu tiên các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó thành phố sẽ tập trung triển khai 6 dự án lớn: Đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác, chiến đấu của cơ quan cảnh sát điều tra các cấp; Tăng cường năng lực phòng chống tội phạm về môi trường; Phòng chống các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; Tăng cường năng lực, dạy nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam; Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình.

UBND TP đã đề ra 4 giải pháp chủ yếu để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015, trong đó đặc biệt chú trọng việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các lực lượng quần chúng trong công tác phòng, chống tội phạm. UBND TP giao Công an thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì, quản lý chương trình này.