Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Như Hương
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND TP Hà Nội.

Theo Quyết định, sửa đổi, bổ sung Điều 11 quy định về xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước; sửa đổi, bổ sung Điều 13 quy định về lập hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 3 Điều 14; sửa đổi Điều 15 quy định về giá dịch vụ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sửa đổi, bổ sung Điều 16 quy định về tiếp nhận và hoàn trả tiền đặt trước; sửa đổi, bổ sung Điều 18 quy định về phương thức thu và nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đồng thời bãi bỏ Khoản 1 Điều 21 của Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Hà Nội ban hành theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2017; các nội dung khác tại Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của UBND TP giữ nguyên hiệu lực.