Hà Nội: Thêm một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cổ phần hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 15 thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty cổ phần.

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty là 14.000.000.000 đồng (mười bốn tỷ đồng), trong đó: Cổ phần nhà nước chiếm 49,384% vốn điều lệ (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý); Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác chiếm 4,4% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho người lao động được mua ưu đãi thêm theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc lâu dài tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa chiếm 3,143% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai chiếm 43,073% vốn điều lệ.

Công ty được tiếp tục thuê đất, quản lý, sử dụng các tài sản là nhà, đất tại số 369 đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; diện tích đất là 758m2, diện tích nhà là 371,72 m2.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 15 có trách nhiệm quản lý Công ty và điều hành công việc đến thời điểm bàn giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 15; Liên hệ Cục Thuế thành phố Hà Nội, Sở Tài chính quyết toán thuế, kiểm tra báo cáo tài chính Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 15 từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần và hoàn tất việc chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 15 thành Công ty cổ phần.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần