Hà Nội: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo

Trần Long - Thuỳ Linh - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/3, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII), trình bày dự thảo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết: Chương trình đặt muc tiêu tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ KHCN và đổi mới sáng tạo.

Trình bày dự thảo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải khẳng định: Chương trình nhằm mục tiêu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, nỗ lực cao nhất để phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ KHCN và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày dự thảo Chương trình số 02-CTr/TU.
Một số mục tiêu cụ thể được đặt ra tại Chương trình là: Trước mắt, ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn TP, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triến kinh tế; nỗ lực phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, thực hiện các giải pháp đồng bộ tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tê Thủ đô dựa trên ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung thu hút và tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, hợp lý để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng…
Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu được TP xác định trong Chương trình, TP phấn đấu hết năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 7,5- 8% (trong đó dịch vụ 8-8,5%, công nghiệp và xây dựng 8,5-9%, nông-lâm nghiệp-thủy sản 2,5-3%); GRDP bình quân/người đạt 8.300-8.500 USD. Cùng đó, cơ cấu kinh tế năm 2025 cụ thể là: Dịch vụ 65-65,5%, công nghiệp và xây dựng 22,5-23,0%, nông-lâm nghiệp-thủy sản 1,4-1,6%; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3,1-3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 13,5-14,5%/năm);  tỷ lệ lao động qua đào tạo 75-80%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân 7-7,5%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP 30%;giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo trong GRDP 17%; giá trị sản phẩm công nghệ cao trong GRDP đạt hơn 70%;  tỷ trọng sản phẩm nông nhiệp công nghệ cao 70%…
Thành ủy yêu cầu, việc triển khai thực hiện Chương trình phải tiến hành đồng bộ, liên tục, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có lộ trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025…