Hà Nội thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội cho biết, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, năm 2013, đơn vị này phấn đấu thu hút và giải quyết việc làm mới cho trên 3 vạn lao động, giúp hơn 7 vạn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn và góp phần làm giảm từ 1 đến 1,5% hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đây là mục tiêu khó khăn xét trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm kinh tế thế giới. Nhưng thực hiện được sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố. Bởi, năm 2012, thông qua 10 chương trình tín dụng ưu đãi, nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội đã tới được 11 vạn lượt hộ, trong đó 4,2 vạn lượt hộ nghèo; cho vay giải quyết việc làm trên 27.000 lượt khách hàng; cho trên 1,5 vạn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để tiếp tục sự nghiệp "đèn sách" và cho vay phục vụ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường trên 2,6 vạn lượt hộ... với tổng dư nợ xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2011.
 
 
Hà Nội thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa/Internet

Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đã góp phần giúp hơn 2,3 vạn hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 3,5 vạn lao động, xây dựng và cải tạo trên 5,2 vạn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và giúp trên 6,9 vạn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn còn dư nợ, hỗ trợ cho trên 3.000 hộ nghèo xây nhà ở... Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đây là một thành tựu lớn của Hà Nội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Hà Nội là một trong các địa phương có chính sách tín dụng ưu đãi tốt nhất trong cả nước, quy trình cho vay bảo đảm, đúng đối tượng; các hội, đoàn thể làm tốt công tác quản lý vốn, huy động tiết kiệm. Một ví dụ điển hình về hiệu quả của chương trình này là Phúc Thọ, huyện thuần nông, nơi người dân chủ yếu sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp nên có tỷ lệ hộ nghèo khá cao (gần 9%). Việc đầu tư hơn 200 tỷ đồng vốn ưu đãi cho 8 chương trình ở huyện của Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội được đánh giá là kịp thời, sát với thực tế, đã giúp cho sản xuất nông nghiệp của địa phương phát triển khá toàn diện. Năng suất, chất lượng các loại cây trồng và vật nuôi được nâng cao. Hàng nghìn hộ nông dân thoát nghèo.

Được biết, kết thúc năm 2012, tổng nguồn vốn tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội đạt 4.008 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2011.