Hà Nội tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử 2 bước từ tháng 10

Đinh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cục Thuế TP Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử 2 bước nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn, chính xác theo quy định của pháp luật, đồng thời giảm thiểu sai sót liên quan đến việc kê khai nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo đó, kể từ tháng 10/2017, hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế khi gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế gửi đến sẽ nhận được 2 thông báo. Thông báo bước 1 về việc cơ quan Thuế “tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử” của người nộp thuế, được trả chậm nhất trong vòng 15 phút sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế. Thông báo bước 2 về việc cơ quan Thuế “chấp nhận/không chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế điện tử” của người nộp thuế, được trả ra trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo bước 1.
Người nộp thuế được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, sau khi nhận được thông báo bước 2 là “chấp nhận”. Trường hợp nhận được thông báo bước 2 là “không chấp nhận”, người nộp thuế điều chỉnh hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại thông báo. Về việc ghi nhận ngày nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế thực hiện ghi nhận trên thông báo bước 1.
Như vậy, tất cả sai sót, lỗi kê khai trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế sẽ được tự động kiểm tra và hiển thị đầy đủ trên thông báo bước 2 cùng với cách xử lý lỗi, khắc phục sai sót thay cho việc cán bộ thuế trực tiếp hướng dẫn để đảm bảo tính thống nhất, khách quan. Người nộp thuế chỉ phải hoàn chỉnh, sửa lỗi kê khai một lần và gửi lại hồ sơ khai điều chỉnh/bổ sung điện tử để hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.
Thời gian điều chỉnh, bổ sung không ảnh hưởng đến thời gian đã nộp hồ sơ của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế nhận được thông báo bước 2 với nội dung có lỗi khi kê khai nhưng không điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn thì người nộp thuế vẫn chưa được cơ quan Thuế ghi nhận là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.
Do đó, để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị người nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn ghi trên thông báo và gửi lại hồ sơ khai thuế đã điều chỉnh/bổ sung cho cơ quan Thuế. Từng tình huống sai sót, hướng dẫn xử lý sẽ được hiển thị khi hồ sơ khai thuế của người nộp thuế nhận được thông báo bước 2 là Hồ sơ khai thuế không được chấp nhận.
Trong thông báo, Cục Thuế TP Hà Nội cam kết luôn lắng nghe, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, nộp thuế, trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế để hỗ trợ, hướng dẫn hoặc đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ kịp thời cho người nộp thuế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần