Hà Nội tuyển dụng gần 4.000 viên chức giáo viên, nhân viên thư viện năm 2020

Oanh Trần
Chia sẻ

Kinhtedothi – Ngày 28/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo về việc UBND TP Hà Nội tuyển dụng 3.960 viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội năm 2020.

Theo đó, ngày 4/12/2020, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 5444/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội năm 2020.
Theo Quyết định 5444, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội năm 2020 là 3.960 người. Trong đó có 3.674 chỉ tiêu giáo viên (giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.12 là 1.161 người; giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09 là 1.723 người; giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06 là 790 người).  
Và, 286 nhân viên, trong đó nhân viên Thư viện trường THCS, mã số V.10.02.07 là 66 người; nhân viên Thư viện trường tiểu học, mã số V.10.02.07 là 100 người; nhân viên Văn thư trường THCS, mã số 02.008 là 76 người; nhân viên Văn thư trường tiểu học, mã số 02.008 là 44 người.
Hình thức tuyển dụng là thi tuyển hoặc xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
UBND TP Hà Nội tuyển dụng 3.960 viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập. 

Điều kiện chung dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời từ đủ 18 trở lên; có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
Điều kiện cụ thể đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên: Thực hiện theo Công văn số 1322/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 24/9/2020 của Bộ GD&ĐT. Cụ thể: Trình độ của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, thực hiện theo khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019; các tiêu chuẩn khác thực hiện theo quy định các Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện hành (Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.
Điều kiện cụ thể đối với chức danh nghề nghiệp viên chức khác: Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo của mã số, chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
Cụ thể, thí sinh dự tuyển làm công tác thư viện tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, xếp chức danh nghề nghiệp Thư viện hạng IV, mã số V.10.02.07: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.
Thí sinh dự tuyển làm công tác văn thư tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, xếp chức danh nghề nghiệp Văn thư trung cấp, mã số 02.008: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Những người không được đăng ký dự tuyển: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân s; những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
UBND TP Hà Nội cũng quy định rõ những đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức. Theo đó, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.