Hà Nội: Tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/7, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội đã ban hành công văn về việc tuyên truyền, phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua 5 luật: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức phổ biến pháp luật các văn bản nêu trên bằng những hình thức phù hợp. Xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện.

Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị TP, các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn, chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện, nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Cùng đó, giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần