DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội xem xét phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 54 dự án đầu tư công

Hồng Thái. Ảnh: Thanh Hải
22-09-2021 17:24
Kinhtedothi - Chiều 22/9, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội đã xem xét Tờ trình đề nghị cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Anh Tuấn trình bày tờ trình

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội do Giám đốc Sở KH&ĐT Đỗ Anh Tuấn trình bày, UBND TP trình HĐND TP xem xét, cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 54 dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của TP Hà Nội.

Cụ thể, cho ý kiến thông qua chủ trương sử dụng vốn đầu tư công của TP đầu tư 1 dự án nhóm A trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư dự kiến 3.249.157 triệu đồng. Phê duyệt chủ trương đầu tư 45 dự án (trong đó: 3 dự án nhóm A, 34 dự án nhóm B, 8 dự án nhóm C) được UBND TP chỉ đạo, giao các đơn vị thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Trong số 45 dự án, có 2 dự án sử dụng 100% ngân sách cấp quận (Thanh Xuân và Hoàng Mai) và 1 dự án sử dụng 50% ngân sách quận (Nam Từ Liêm).

Tổng mức đầu tư dự kiến 29.697.124 triệu đồng. Trong đó, ngân sách TP 24.645.121 triệu đồng, Ngân sách T.Ư 4.400.000 triệu đồng và ngân sách cấp quận là: 652.003 triệu đồng.

Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Ngân sách cấp TP: 24.645.121 triệu đồng, dự kiến sử dụng trong giai đoạn 2021-2025 là 19.720.000 triệu đồng (chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư), đảm bảo không vượt khả năng cân đối ngân sách TP giai đoạn 2021-2025. Các dự án này đã có trong danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025, đã được Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường Trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành Ủy tại báo cáo số 523-BC/BCSĐ ngày 13/7/2021.

Ngân sách T.Ư hỗ trợ 4.400.000 triệu đồng đã được cấp thẩm quyền thông báo vốn tại văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021.

 Các đại biểu tham dự Kỳ họp tai một điểm cầu

Ngân sách cấp quận: 652.003 triệu đồng, dự kiến cân đối trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp quận. Trong quá trình lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm đã có văn bản của cấp có thẩm quyền cam kết đảm bảo khả năng cân đối theo quy định. Các dự án trình HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư là các dự án quan trọng thuộc đối tượng ưu tiên của các lĩnh vực, phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn 2021-2025...

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, các dự án UBND TP trình HĐND TP cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và Ban thẩm tra báo cáo HĐND TP tại kỳ họp này là những dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông xây dựng vành đai trọng điểm của TP và liên kết vùng, mở rộng quốc lộ, tỉnh lộ, một số tuyến đường quan trọng theo quy hoạch phục vụ nhu cầu kết nối vùng và phát triển các huyện phía Nam, phía Tây, phía Bắc của Thủ đô; lĩnh vực môi trường; lĩnh vực giáo dục; lĩnh vực y tế; lĩnh vực đê điều và thủy lợi đảm bảo an toàn phòng chống lũ, phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân; lĩnh vực xã hội; lĩnh vực văn hóa và du lịch. Đây là các dự án cần thiết được đầu tư.

Qua đối chiếu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 do UBND TP trình HĐND TP tại kỳ họp này, 53 dự án có sử dụng ngân sách cấp TP đã được cân đối ngân sách TP để thực hiện, các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện đã có ý kiến của chính quyền cấp huyện về đảm bảo khả năng nguồn vốn triển khai trong giai đoạn 2021-2025.