Hà Nội: Xóa bỏ cơ chế “xin- cho”, tăng giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Xác định phòng ngừa là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trong thời gian qua, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, từ đó, đã tạo chuyển biến trong phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực.

Đa dạng hình thức công khai
Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo TP nhận định: Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị cũng như chế độ, định mức, tiên chuẩn được TP xác định là một biện pháp phòng ngừa quan trọng. Trong đó, công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu… Đặc biệt lưu ý cập nhật, hướng dẫn rõ ràng toàn bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách... TP cũng tăng công khai, minh bạch trong thông tin đấu giá quyền sử dụng đất; các dự án thu hồi đất do vi phạm các quy định của pháp luật… Hình thức công khai đa dạng từ thông báo tại các cuộc họp, trên phương tiện thông tin đại chúng, đến niêm yết tại trụ sở… Từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, DN nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan Nhà nước và giám sát việc thực hiện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 Với mục tiêu phòng ngừa là chính, Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành. Ảnh minh họa 
TP đã triển khai kiểm tra 490 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Hà Nội cũng chọn những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng trụ sở, đất đai, tài sản của Nhà nước; quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường để kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời, TP đã thực hiện 106 cuộc kiểm tra về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó góp phần nang cao hiệu quả quản lý kinh phí, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn cũng là một giải pháp để phòng ngừa tham nhũng. Đồng thời khắc phục tâm lý chủ quan, trì trệ khi công tác ở một vị trí, một địa bàn.
Với mục tiêu phòng ngừa là chính, TP đã tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các biện pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động điều hành… Tăng cường tuyên truyền pháp luật về PCTN để nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân.
Tăng trách nhiệm xã hội
Việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN được đặc biệt quan tâm. Trong thời gian quan, HĐND các cấp đã tăng cường giám sát trên nhiều lĩnh vực ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng… Ủy ban MTTQ các cấp đã triển khai việc giám sát đầu tư cộng đồng, phòng ngừa tiêu cực, từng bước giảm thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng…
Để phòng ngừa sai phạm, TP đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra nội bộ. Cùng với đó, TP cũng tập trung thanh tra, kiểm ra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Qua tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị, chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào có liên quan đến tham nhũng.
Tuy đạt kết quả tích cực, song TP cũng nhận định, tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, lĩnh vực rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng, mua sắm công… Tại một số đơn vị, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là tự phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ còn ít.
Để khắc phục các hạn chế, trong thời gian tới, TP xác định tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, chỉ ra những khâu yếu, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, khiếu kiện, để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Xác định những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nhất là những lĩnh vực: Công tác cán bộ, quản lý đất đai, xây dựng, tài chính. Triển khai Chương trình công tác số 10 của Thành ủy về nâng cao hiệu quả phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…
Đặc biệt, TP sẽ tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan; triển khai hiệu quả hơn dịch vụ công trực tuyến để phòng ngừa tiêu cực phát sinh. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực; xóa bỏ tình trạng “xin - cho”, tập trung trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài chính, quản lý tài sản công… Đồng thời, tăng kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng…

Thống kê về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm 6 tháng năm 2021 cho thấy, Công an TP đã thụ lý điều tra 21 vụ - 18 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang 16 vụ - 16 bị can, khởi tố mới trong kỳ gồm 3 vụ, phục hồi điều tra 2 vụ - 2 bị can). Đã có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 6 vụ - 10 bị can; đang điều tra 12 vụ - 8 bị can...