Hải Phòng sẽ thành lập thành phố trực thuộc thành phố

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành ủy vừa có ý kiến về chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên. Việc xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phố sẽ là bước đột phá về không gian đô thị.

Thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Thủy Nguyên được xác định là Trung tâm hành chính, chính trị thành phố, Trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị.
 Phối cảnh huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại Thủy Nguyên vẫn giữ nguyên trạng 261,86km2 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.
TP Hải Phòng không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính cấp huyện; số đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm. Đồng thời khắc phục một số xã không đáp ứng tiêu chuẩn nâng cấp thành phường; TP thuộc TP trực thuộc Trung ương có cả xã và phường.
Thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên sẽ tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình chính quyền đô thị phù hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên địa bàn; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện Thủy Nguyên nói riêng và TP Hải Phòng nói chung.
Phù hợp với các quy định hiện hành, hoàn toàn tương xứng với vị thế chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phù hợp với xu thế phát triển của huyện Thủy Nguyên; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng, mặt khác sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du lịch… đây là yêu cầu khách quan và cấp thiết.
Những năm qua, Thủy Nguyên là huyện có tốc độ phát triển KT-XH luôn vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra và duy trì ở mức cao. Huyện có điều kiện tự nhiên, lợi thế về tài nguyên khoáng sản, phát triển kinh tế biển, du lịch, ngành nghề truyền thống; cơ sở hạ tầng KT-XH, hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, đồng bộ.
Trên địa bàn huyện có nhiều công trình, di tích lịch sử, văn hóa là tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng và tâm linh như: Di tích Bạch Đằng Giang ở thị trấn Minh Đức, di tích bãi cọc Cao Quỳ ở xã Liên Khê, bãi cọc Đầm Thượng ở xã Lại Xuân… Kết cấu hạ tầng KT-XH, giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại.
Theo quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025 đô thị thành phố phát triển về phía Bắc huyện Thủy Nguyên để hình thành đô thị mới Bắc sông Cấm, đô thị mới Bến Rừng, 2 đô thị vệ tinh là thị trấn Minh Đức và thị trấn Núi Đèo, 2 xã được nâng cấp đô thị loại 5 là Lưu Kiếm và Quảng Thanh…