DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hải Phòng tạm dừng đề án chuyển đổi huyện An Dương thành quận

Vĩnh quân
31-07-2021 12:07
Kinhtedothi - Sở Nội vụ Hải Phòng vừa có văn bản số 1550/SNV-XDCQ&CTTN đề xuất với UBND TP Hải Phòng tạm dừng việc xin chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận và triển khai các bước chuẩn bị xây dựng Đề án khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
Tin liên quan
Văn bản nêu rõ, thực hiện Công văn số 4004/UBND-NV ngày 13/6/2021 của UBND TP Hải Phòng về việc chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận, UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành TP có liên quan và UBND huyện An Dương dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy về việc xin chủ trương xây dựng đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận.

Tạm dừng đề án chuyển đổi huyện An Dương lên quận.
Tuy nhiên, ngày 22/7/2021 Bộ Nội vụ có Công văn số 3582/BNV-CQĐP về việc thành lập và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính đô thị, theo đó: Bộ Nội vụ đang thực hiện quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết sử đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Mặt khác, hiện nay Bộ Xây dựng cũng đang thực hiện quy trình xây dựng Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy bạn Thường vụ Quốc hội vẻ phân loại đô thị (tại Công văn số 2597/BXD-PTĐT ngày 8/7/2021 của Bộ Xây dựng, gửi UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị).
Để đảm bảo cơ sở pháp lý xây dựng để án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận, Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất UBND TP Hải Phòng: Tạm dừng việc xin chủ trương xây dựng đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận và triển khai các bước chuẩn bị xây dựng Đề án đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo: “Nghiên cứu thấu đáo, đánh giá khách quan, khoa học, các điều kiện hiện trạng của huyện An Dương để xây dựng lộ trình hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn để chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận, bảo đảm thiết thực, khả thi, phù hợp với nguồn lực của thành phố, địa phương và khả năng tiếp cận các nguồn vốn ngoài ngân sách của huyện”.
Sở Nội vụ đề nghị UBND TP Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo Sở xây dựng, UBND huyện An Dương và các sở ngành TP có liên quan hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 1 của huyện An Dương.