Hàng loạt sai phạm về nhà ở xã hội tại thành phố Hải Phòng

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tại Kết luận Thanh tra số 28/2022/KL-TTr, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm về nhà ở xã hội tại thành phố Hải Phòng.

Qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng thấy rằng, đến ngày 22/1/2019, UBND TP Hải Phòng mới phê duyệt chương trình phát triển nhà ở của TP đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sau khi Luật Nhà ở năm 2014 đã có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015 là chậm khoảng 3 năm 6 tháng.

Việc UBND TP chậm xây dựng chương trình phát triển nhà ở là thực hiện chưa kịp thời Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về tổ chức thực hiện phát triển NƠXH, nhà ở cho công nhân đối với UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư. Trách nhiệm này thuộc UBND TP Hải Phòng và cơ quan tham mưu liên quan.

Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác phát triển NƠXH trên địa bàn TP Hải Phòng. Ảnh minh họa
Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác phát triển NƠXH trên địa bàn TP Hải Phòng. Ảnh minh họa

Năm 2013, UBND 4 quận: Đồ Sơn, Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh tổ chức lập phân khu xây dựng, Sở Xây dựng TP Hải Phòng thẩm định 4 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (cả điều chỉnh) để trình và đã được UBND TP phê duyệt, nhưng không bố trí quỹ đất dành cho phát triển NƠXH trong 4 đồ án này là thực hiện chưa đầy đủ khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Năm 2014, UBND quận Hồng Bàng tổ chức lập, Sở Xây dựng TP Hải Phòng thẩm định 1 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng để trình và đã được UBND TP phê duyệt, nhưng không bố trí quỹ đất dành cho phát triển NƠXH trong đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng, là thực hiện chưa đầy đủ khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Năm 2016, UBND 2 quận (Kiến An và Hải An) tổ chức lập, Sở Xây dựng TP Hải Phòng thẩm định 2 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng để trình và đã được UBND TP phê duyệt, nhưng không bố trí quỹ đất dành cho phát triển NƠXH trong 2 đồ án, là thực hiện chưa đầy đủ khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, khoản 1 Điều 56 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Từ tháng 1/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD- BNV có hiệu lực) đến thời điểm thanh tra tháng 10/2022, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, nhà ở của TP, nhưng không tham mưu với UBND TP việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển NƠXH trong 7 đồ án quy hoạch phân khu là những tồn tại, thiếu sót thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng. Thực hiện chưa đúng quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Sở Xây dựng.

“Những sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc UBND các quận liên quan, Sở Xây dựng và UBND TP Hải Phòng” – văn bản Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Dựa trên kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hải Phòng tổ chức và chỉ đạo cơ quan liên quan kiểm điểm, xử lý theo quy định đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra các tồn tại, thiếu sót, vi phạm và chỉ đạo khắc phục việc chậm xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Bố trí quỹ đất dành cho phát triển NƠXH tại 7 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tại 7 quận: Đồ Sơn, Lê Chân, Ngô Quyền, Dương Kinh, Hồng Bàng, Kiến An và Hải An.

Bên cạnh đó, TP Cần phải tiếp tục chỉ đạo việc điều tra, khảo sát, tổng hợp nhu cầu để xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu đầu tư xây dựng NƠXH tại các dự án đã có chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, đang chuẩn bị đầu tư hoặc chưa giao chủ đầu tư để điều chỉnh, bổ sung diện tích đất dành cho xây dựng NƠXH theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần