Hàng tồn kho tăng 21,5%

Chia sẻ

KTĐT - Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 1/2013 chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 3,2% so với tháng trước, đưa chỉ số hàng tồn kho tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng rất cao, gồm thiết bị truyền thông tăng 374%, phân bón và hợp chất nitơ tăng gần 63%, ximăng tăng gần 356%; dây, cáp điện tăng 34%, may trang phục tăng trên 23%; môtô, xe máy tăng gần 21%, thuốc lá tăng 19%, đường tăng khoảng 18%; sản xuất sắt - thép - gang tăng 17%; chế biến và bảo quản thủy sản tăng gần 16%; cấu kiện kim loại tăng 13,7%.

Tỷ lệ giá trị hàng tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm này bằng khoảng 7% so với giá trị hàng hóa được sản xuất trong năm 2012.