HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/3, HĐND quận Cầu Giấy đã tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND quận khoá V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND quận đã bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của TP, Quận ủy để cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian và phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển của quận. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện, tiếp tục được đổi mới, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.
 Toàn cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và các vấn đề an sinh xã hội đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra được thực hiện tích cực, trọng tâm, trọng điểm đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao. Tính công khai, dân chủ trong hoạt động của HĐND được thể hiện rõ sự phối hợp đồng bộ, có trách nhiệm trong điều hành công việc của thường trực HĐND thể hiện rõ tính chủ động, sáng tạo.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Chiến, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới trong nhận thức và thực tiễn, Chế độ làm việc khoa học, nền nếp hơn. Các đại biểu chuyên trách nâng cao trách nhiệm hoạt động, tăng cường đi cơ sở nắm bắt và xử lý thông tin. Hoạt động tiếp công dân, công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước được đổi mới, nhằm nâng cao hiệu quả.
Việc chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp quận được triển khai quyết liệt, cụ thể, thiết thực đạt được hiệu quả rõ rệt, thể hiện rõ nét trong hoạt động giám sát chuyên đề và tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp của thường trực HĐND các phường. Với những kết quả, thành tích của các cấp HĐND quận đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền quận Cầu Giấy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao.
Cũng tại kỳ họp, ngoài việc thông qua các báo cáo tổng kết của TAND, Viện KSND quận và các ban của HĐND quận. HĐND quận Cầu Giấy có tờ trình về điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công năm 2021; tờ trình về bổ sung danh mục dự án nguồn kết dư ngân sách quận năm 2020; tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án và tờ trình về việc chấp thuận đầu tư dự án cải tạo sửa chữa trụ sở Công an quận, Công an phường Yên Hoà và Quan Hoa bằng 100% nguồn vốn ngân sách quận.