HĐND TP Hà Nội dự kiến khai mạc Kỳ họp chuyên đề vào ngày 12/9/2022

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 16/8/2022 về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, dự kiến được tổ chức trong 1,5 ngày (từ ngày 12 đến 13/9/2022), Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các nội dung: Điều chỉnh, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022, định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 của HĐND TP theo Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và thông qua Đề án phân cấp KT-XH của TP Hà Nội theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ; phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND TP sẽ xem xét, thông qua Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2022-2023; quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2022-2023; mức hỗ trợ một lần cho các y, bác sĩ và nhân viên y tế TP Hà Nội.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XVI
Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XVI

Đồng thời, HĐND TP cũng xem xét, thông qua Quy định một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP, gồm: Quy định một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đang cư trú và một số đối tượng hưởng chính sách trên địa bàn TP; quy định một số chế độ, chi tiêu hoạt động của các Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các quận ủy, huyện ủy, thị ủy, các đảng ủy xã, phường, thị trấn thuộc Đảng bộ TP; quy định một số chế độ, định mức chi hỗ trợ tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP.

Để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp, hiện Thường trực HĐND TP đã phân công các ban HĐND TP phối hợp UBND TP và các sở, ngành chức năng liên quan rà soát, đôn đốc chuẩn bị nội dung các nghị quyết trình tại Kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công. HĐND TP cũng đề nghị UBND TP khẩn trương rà soát, chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND TP đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian; trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.