Hiệu quả chứng minh bằng những con số thực

Chia sẻ

Kinhtedothi - Kế hoạch sắp xếp, đổi mới DN 100% vốn Nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015 đang bước vào giai đoạn nước rút. Bên cạnh những kết quả khả quan đạt được (hoàn thành 54/56 DN), TP vẫn tập trung quyết liệt đẩy mạnh nhiệm vụ CPH DNNN trong 3 tháng cuối năm 2015.

Quán triệt Nghị quyết của Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI về tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó một trong ba khâu trọng tâm là tái cơ cấu DNNN, UBND TP Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các DNNN trên địa bàn xây dựng kế hoạch tái cơ cấu DN theo đúng Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước” ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 và kế hoạch ban hành Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, kế hoạch đặt ra cho chính quyền TP Hà Nội là phải hoàn thành việc tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của 13 tổng công ty, công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 56 DN (DN) và bộ phận DN.

“Bánh xe” cổ phần hóa đang dần cán đích

Triển khai kế hoạch đổi mới, sắp xếp và CPH DNNN, UBND TP Hà Nội đã sớm hoàn thành việc phê duyệt đề án tái cơ cấu của các tổng công ty, DN và tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp với các DNNN quyết liệt thực hiện kế hoạch CPH DNNN. Nhờ đó, kết quả thực hiện CPH đã tăng dần theo từng năm: Năm 2013, đã CPH 5 DN; năm 2014 hoàn thành CPH 26 DN và năm 2015 đã hoàn thành việc phê duyệt phương án CPH 23/25 DN. Cụ thể: Đến hết tháng 9/2015, toàn TP Hà Nội đã hoàn thành chuyển 22 DN sang công ty cổ phần; 12 DN đã tổ chức bán CP lần đầu và đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông; 16 DN đang thực hiện cáo bạch thông tin để bán cổ phần lần đầu, 6 DN đã và đang được UBND TP tiến hành phê duyệt giá trị DN và phương án CPH. Đối với các DN đã thực hiện bán cổ phần lần đầu, DN bán được giá cao nhất thành công là 82.000 đồng/cổ phần, thấp nhất 10.000 đồng/cổ phần, các DN khác bán ở mức từ trên 20.000 đồng/cổ phần đến 50.000 đồng/cổ phần.
Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Dệt 19/5. 	Ảnh: Quỳnh Linh
Dây chuyền sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Nhà nước MTV Dệt 19/5. Ảnh: Quỳnh Linh
Cùng với CPH, giai đoạn 2012 - 2015, Hà Nội chủ trương bán 2 DN, phá sản 3 DN, chuyển một DN thành đơn vị sự nghiệp và sáp nhập 9 DN. Đến nay, TP đang thực hiện xác định giá trị DN để tổ chức bán 2 DN; chuyển hồ sơ của 2 DN để tòa án thực hiện theo Luật Phá sản và một DN hoàn thành hồ sơ chuyển tòa án thực hiện năm 2015. Hà Nội cũng đã hoàn thành chuyển Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Lâm nghiệp Sóc Sơn, tiến hành sáp nhập 8 đơn vị, 5 xí nghiệp môi trường và 2 trại lâm nghiệp, một DN. Đơn vị cũng đã thực hiện thành công Đề án chuyển giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội) sang Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Tiếp tục các giải pháp chủ động, quyết liệt

Có thể thấy, nhiệm vụ CPH DNNN giai đoạn 2012 - 2015 của TP Hà Nội về cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong 3 tháng cuối năm 2015, UBND TP Hà Nội vẫn phải tiếp tục quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành các kế hoạch sắp xếp, đổi mới các DNNN còn lại theo các hình thức khác, cũng như hoàn thành việc chuyển các DN đã CPH sang công ty cổ phần. 

Đối với các DN đang thực hiện CPH, TP cần tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bán vốn, thoái vốn, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc triển khai. Theo đó, đối với các DN đã hoàn thành xác định giá trị DN, khi xây dựng phương án CPH cần nghiên cứu, cân nhắc xác định tỷ lệ cổ phần bán ra đảm bảo hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức và cổ đông chiến lược, và đảm bảo quy định về tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Nhà nước theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung xây dựng phương án theo hướng bán bớt cổ phần Nhà nước, không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước. Trường hợp DN đang thực hiện xác định giá trị DN, nếu có khó khăn, vướng mắc mang tính đặc thù, đề nghị báo cáo các Bộ, ngành có liên quan (trong đó có Bộ Tài chính) để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch.

Đối với các DN đã hoàn thành CPH, tiếp tục chỉ đạo DN CPH thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối với DN chính thức chuyển thành công ty cổ phần sau ngày 1/11/2014, hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trong thời hạn 90 ngày và niêm yết trong thời hạn một năm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Đối với DN đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần trước ngày 1/11/2014, hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch và niêm yết trước ngày 1/11/2015. Đồng thời, cần khẩn trương thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại các DN đã CPH còn vốn Nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) theo quy định.

Đối với các DNNN còn lại, TP cần tăng cường giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các DN có vốn Nhà nước; nâng cao trách nhiệm của DN trong quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình tái cơ cấu DN, báo cáo giám sát tài chính và công khai thông tin tài chính, thông tin hoạt động của DNNN theo quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách các DN thực hiện sắp xếp, CPH theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt để triển khai cho giai đoạn 2015 - 2020. 

Trong quá trình thực hiện, các sở, ban ngành của TP cần chủ động triển khai ngay các cơ chế, chính sách mới vừa được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành giúp sớm xóa bỏ các “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách đã được TP kịp thời kiến nghị các Bộ, ngành và Chính phủ để đảm bảo tiến độ CPH DNNN thời gian qua như: DN phải chịu mức chi phí bán đấu giá cổ phần cao do chỉ bán được một phần và phải tổ chức nhiều cuộc đấu giá đã được khắc phục bởi Quyết định 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 về bán cổ phần theo lô; vấn đề xử lý lao động dôi dư được bổ sung tại Nghị định 63/2015/NĐ-CP về chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

Bài học từ thành công 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp DN T.Ư, TP Hà Nội là một trong các đơn vị đi đầu trong việc hoàn thành kế hoạch sắp xếp, CPH giai đoạn 2011 - 2015, mặc dù là địa phương có số lượng DNNN phải sắp xếp, CPH lớn thứ 2 trong cả nước. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo của Đảng bộ TP, chỉ đạo điều hành của UBND TP và sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành và từng DN, cùng với sự đồng thuận, tin tưởng của mọi tầng lớp Nhân dân TP.

Không bằng lòng, chủ quan với kết quả đạt được; phải luôn nỗ lực, quyết liệt thực hiện đúng tiến độ; chủ động, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN đã là bài học kinh nghiệm quý báu giúp cho TP Hà Nội hoàn thành kế hoạch sắp xếp, CPH DNNN trong giai đoạn 2011 - 2015 (giai đoạn kinh tế khó khăn, thị trường giảm sút không thuận lợi cho quá trình CPH DNNN).

Bài học này cũng đã khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Nội tiếp tục hoàn thành kế hoạch sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN và DN có vốn Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã nêu tại Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XV tại Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội ngay từ triển khai các giải pháp, nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới DNNN trong những tháng cuối năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần