Hoạt động chất vấn diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và đổi mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là khẳng định của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tại kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, sau một ngày làm việc rất tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra một cách tốt đẹp.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận phiên chất vấn.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận phiên chất vấn.
"Phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, là dịp để chúng ta nhìn lại kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Và qua hoạt động giám sát từ đầu nhiệm kỳ, HĐND TP đã có 768 kiến nghị và để chuẩn bị cho phiên chất vấn UBND TP đã báo cáo tổng hợp đầy đủ các nội dung gửi đại biểu trước hai ngày và trong phiên chất vấn hôm nay, UBND TP đã có báo cáo khái quát kết quả thực hiện phiên chất vấn, các kết luận của Chủ tọa tại các phiên chất vấn, những kiến nghị sau giám sát của Chủ tịch HĐND, các ban HĐND, giải quyết khiếu nại tố cáo các vụ việc, tiếp công dân hàng tháng. Về cơ bản các nội dung lớn, quan trọng đã được UBND TP và các ngành chức năng tập trung giải quyết, được dư luận Nhân dân ghi nhận. Cụ thể,  UBND TP đã giải quyết 415 kiến nghị,  đang giải quyết 303 kiến nghị, còn tồn tại 50 kiến nghị đã và đang giải quyết”, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.
Tại phiên chất vấn hôm nay, đã có 20 lượt đại biểu HĐND nêu câu hỏi, tái chất vấn đối với UBND TP về ba nhóm vấn đề: Kinh tế, quản lý đất đai, văn hóa-xã hội. “Đây là nội dung được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm. Phiên chất vấn này đã được 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP và 9 đồng chí Giám đốc Sở, ngành trực tiếp trả lời. Do điều kiện thời gian, tất cả những nội dung trả lời trực tiếp hoặc chưa trả lời trên hội trường đều được UBND TP và các cơ quan liên quan trả lời bằng văn bản và gửi đến đại biểu HĐND theo quy định”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: “Toàn bộ hoạt động chất vấn của chúng ta hôm nay được diễn ra trong không khí sôi nổi, công khai, nghiêm túc và đổi mới. Với phần chuẩn bị công phu, cụ thể các vấn đề từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phần chuẩn bị đã giúp cho các đại biểu có đầy đủ thông tin trước khi bước vào chất vấn và tái chất vấn. Và từ thực tiễn chất vấn trước đây, cũng như qua thực tế chất vấn hôm nay, chúng ta có thể khẳng định được rằng: Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND TP đã hoạt động chất lượng và hiệu quả, thể hiện việc thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và đại diện của HĐND, hoạt động hiệu quả của UBND.

Trong nhiệm kỳ, gần 800 kiến nghị những vấn đề dân sinh bức xúc cũng như vấn đề quản lý đô thị, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội được HĐND giám sát, kiến nghị và đã được UBND tiếp thu, khắc phục. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của mình, chúng ta đã đạt được, UBND đã thực hiện trên 90% những kiến nghị của HĐND. Phần trả lời của các đồng chí Phó Chủ tịch, các Giám đốc sở, các ngành cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và đã giải trình đáp ứng được hầu hết các vấn đề đặt ra. Tuy nhiên, vẫn còn có một số nội dung của một số ngành còn trả lời chưa rõ, chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để chúng ta khắc phục.

Về cơ bản, phần trả lời hôm nay, đại biểu đồng tình tuy nhiên các đại biểu đều mong muốn, chính quyền các cấp cần quyết liệt hơn trong công tác điều hành nhằm giải quyết triệt để và giải quyết nhanh hơn những vấn đề cần quan tâm, những kiến nghị mà Nhân dân mong muốn”.

Trên cơ sở trả lời chất vấn của UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan cùng với ý kiến của các vị đại biểu, “Chủ tọa đề nghị UBND TP, các sở ngành tập trung giải quyết có hiệu quả các nội dung đã chất vấn, báo cáo gồm các nội dung đã trả lời tại hội trường và các nội dung trả lời bằng văn bản theo hướng phân công rõ cơ quan, đơn vị, ngành, người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian thực hiện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những điều chúng ta đã hứa hôm nay.

Và cùng với trả lời chất vấn của người được chất vấn cùng nội dung chủ tọa đã có kết luận thành những nhóm vấn đề và sẽ được thông báo thành văn bản để các cơ quan đơn vị thực hiện. Đề nghị HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND và cử tri tiếp tục theo dõi các cấp chính quyền, các ngành giải quyết những nội dung của buổi chất vấn hôm nay. Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ XIV HĐND TP Hà Nội đã hoàn thành các nội dung chương trình!”, Chủ tịch HĐND TP đề nghị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần