Hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng các ngày lễ lớn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ VHTTDL đã ban hành công văn số 4173/BVHTTDL-TV ngày 19/11 gửi Sở VHTTDL các tỉnh/thành trên cả nước về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng các ngày lễ lớn.

Hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng các ngày lễ lớn - Ảnh 1
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 134/HDBTGTW ngày 06/11/2014 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014); Kế hoạch số 4082/KH-BVHTTDL ngày 13/11/2014 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2015); đề nghị Sở VHTTDL các tỉnh/thành trên cả nước:

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan ở địa phương tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách báo, tư liệu và các hình thức học tập ngoài nhà trường tại thư viện về các chủ đề bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo nhằm phát huy giá trị của sách báo, tư liệu cho trong thư viện, để hoạt động thư viện gắn liền, phục vụ có hiệu quả, thiết thực các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành.

Đặc biệt, đối với Liên hiệp thu viện khu vực, nếu đã chuẩn bị tốt, có thể tiến hành tổ chức Vòng sơ khảo Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách – Chủ để “Việt Nam – Đất nước, con người” trước ngày 30/4/2015, xem đây là một trong những hoạt động thiết thực của ngành hưởng ứng, chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.