Hoạt động vận tải thay đổi như thế nào khi Covid-19 bùng phát ở Quảng Ninh, Hải Dương?

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa đưa ra chỉ đạo khẩn về hoạt động vận tải, sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Quảng Ninh và Hải Dương.

Dừng hẳn các chuyến bay đi và đến Quảng Ninh từ ngày 28/1. (Ảnh: Hòa Thắng).
Trong văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung cụ thể về hoạt động vận tải.
Dừng các chuyến bay đi/đến Quảng Ninh
Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ GTVT yêu cầu dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách, chở hàng trên các đường bay đi/đến tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, các chuyến bay nội địa chở khách, chở hàng không đi/đến tỉnh Quảng Ninh thực hiện bình thường.
Đối với lĩnh vực đường bộ, Bộ GTVT yêu cầu, hoạt động vận tải trong nội bộ 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương sẽ do Chủ tịch UBND 2 địa phương này căn cứ tình hình thực tế của dịch Covid-19 của địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh/liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết.
Bộ GTVT cũng đề nghị hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Thông báo quyết định đến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.
Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành trình qua tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương thì không được dừng, đỗ tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương để đón, trả khách.
Riêng các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt (không qua tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương) thực hiện bình thường.
Vận tải hành khách liên tỉnh không được dừng đón, trả khách ở Quảng Ninh, Hải Dương. (Ảnh: Lê Thanh)
Vận tải hàng hóa không bị hạn chế
Đối với lĩnh vực đường sắt, Bộ GTVT yêu cầu tạm dừng các tác nghiệp đón, trả khách đối với các đoàn tàu khách tại các ga trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương. Các chuyến tàu không vận chuyển hành khách sẽ không bị hạn chế khai thác.
Đối với lĩnh vực Đường thủy nội địa và hàng hải, Bộ GTVT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải thủy nội địa, hàng hải và các tuyến từ bờ ra đảo trong địa bàn tỉnh. Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.
Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 địa phương quyết định việc dừng, giãn, hoãn, điều chỉnh tần suất hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải thủy nội địa, hàng hải và các tuyến từ bờ ra đảo liên tỉnh; đồng thời thông báo quyết định này đến các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện. Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.
Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương theo dõi, kịp thời hướng dẫn những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý.
Thời gian áp dụng kể từ 12 giờ ngày 28/1/2021 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo Công văn số 7234/BGTVT-CYT ngày 26/7/2020 của Bộ GTVT.