Hội Nông dân Việt Nam đề ra 11 chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2013 – 2018

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 3/7, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã biểu quyết thông qua 11 chỉ tiêu thi đua chủ yếu trong nhiệm kỳ VI (2013 - 2018): Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Đại hội cho trên 95% hội viên, nông dân.

Hội Nông dân Việt Nam đề ra 11 chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 - Ảnh 1
 
Phát triển hội viên mới với trên 80% số hộ ND có hội viên. Số cơ sở Hội khá và vững mạnh đạt trên 85%, giảm cơ cở Hội yếu kém xuống dưới 1%. 80% cán bộ chủ chốt cơ sở Hội có trình độ chuyên môn đạt chuẩn; 80% cán bộ chi, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận và nghiệp vụ công tác Hội. 100% chi hội có Quỹ Hội với  bình quân từ 30.000 đồng/hội viên/năm. Hàng năm có từ 60% số hộ ND trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu ND SXKD giỏi. Mỗi năm Quỹ HTND tăng trưởng 15% trở lên. Hàng năm vận động từ 90% số hộ ND trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 85% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% Hội ND cấp tỉnh, cấp huyện; 80% Hội ND cấp xã tổ chức được họat động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ ND có hiệu quả. Hàng năm, Hội ND các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho 220.000 ND; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 70%.  80% Hội ND cấp xã hướng dẫn, tổ chức ND xây dựng được ít nhất một mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội NDVN sửa đổi, bổ sung; Ra mắt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Hội NDVN khóa VI; Nghe báo cáo kết quả của Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Hội khóa VI bầu Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI. Ông Nguyễn Quốc Cường đã tái đắc cử chức Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI.

Ngay sau Lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN, chiều 3/7, Hội ND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018.