Hơn 2.000 tỉ đồng phát triển giáo dục THPT

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 17/7, Bộ GD&ĐT phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tổ chức hội thảo Khởi động Dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 (USEDP II).

Dự án USEDP II được triển khai trong 7 năm, bắt đầu từ tháng 4/2013 đến tháng 6/2020. Tổng kinh phí để thực hiện Dự án là 105 triệu USD (tương đương hơn 2 ngàn tỉ đồng), trong đó 90 triệu USD là vốn ODA vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và 15 triệu USD là vốn đối ứng.

Mục tiêu của dự án USEDP IItăng cường chất lượng giáo dục THPT, tiếp cận chuẩn chất lượng giáo dục THPT của các nước tiên tiến, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục THPT cho các nhóm thiệt thòi, nâng cao năng lực quản lý giáo dục THPT… Dự án thực hiện tại 63 tỉnh/thành phố. 33 tỉnh có điều kiện khó khăn sẽ được đầu tư xây dựng cơ bản. .

Theo kế hoạch, dự án sẽ hỗ trợ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015, đổi mới phương pháp dạy học, cung cấp chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên, tăng cường năng lực của các cán bộ quản lý trường học. Cụ thể, trong năm 2013, dự án bồi dưỡng cho giáo viên ở trong và ngoài nước, tổ chức các hội thảo chuyên môn. Từ năm 2014 đến 2018, dự án sẽ xây dựng 6 Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm, xây dựng 1.050 phòng học các loại ở 152 trường THPT tại 33 tỉnh có điều kiện khó khăn.

Cùng với đó, dự án USEDP II cũng có các hoạt động thí điểm được triển khai như: Tăng cường chất lượng dạy học ngoại ngữ tại 63 trường; thí điểm dạy học các môn được lựa chọn; thí điểm giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật THPT; nghiên cứu mô hình hợp tác công- tư trong giáo dục THPT…