DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hơn 200.000 hồ sơ được giải quyết qua Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Baohaiquan
02-12-2016 13:48
Tính đến hết tháng 11/2016, hơn 204.000 hồ sơ của 8.200 doanh nghiệp đã được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia là thông tin đáng chú ý trong triển khai Cơ chế này.

Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, đến hết tháng 11, tổng số thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia là 36 thủ tục của 10 bộ.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, vừa qua Tổng cục Hải quan đã làm việc với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương họp bàn triển khai các thủ tục hành chính mới để tăng số lượng thủ tục thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
Bên cạnh đó, Cơ quan Thường trực đã làm việc với các bộ, ngành triển khai Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, theo Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 (được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo Ủy ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại ký ban hành tại Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016), Chính phủ đặt mục tiêu: Tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa XNK, quá cảnh; người và phương tiện vận tải XNC, quá cảnh được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.
Đồng thời, Việt Nam tham gia và triển khai đầy đủ Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng cam kết và lộ trình thực hiện của các nước ASEAN; sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối và trao đổi thông tin với các đối tác thương mại khác ngoài ASEAN theo các hiệp định và thỏa thuận mà Việt Nam tham gia.
Về mục tiêu cụ thể, Chính phủ quyết tâm đến năm 2018, hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc các thủ tục đối với phương tiện, hàng hóa vận tải vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi; các thủ tục đối với phương tiện vận tải vào, rời cảng hàng không thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.
Triển khai các thủ tục hành chính có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% trên tổng số các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành có liên quan đến hoạt động XNK, XNC, quá cảnh đối với hàng hóa, người và phương tiện...