HOSE chính thức áp dụng lệnh thị trường

Chia sẻ

KTĐT - Kể từ hôm nay (3/10) Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM áp dụng chính thức lệnh thị trường (MP) theo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 MP là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Lệnh chỉ được áp dụng trong thời gian khớp lệnh liên tục và sẽ bị hủy bỏ khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 
Trước đó, HOSE công bố danh sách Công ty chứng khoán (CTCK) thành viên tham gia triển khai thí điểm lệnh thị trường (MP) trong vòng 3 tháng kể từ ngày 2/7. Trong đó, có 96 CTCK thành viên tham gia triển khai thí điểm.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần