DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

HOSE tăng thêm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ

22-06-2015 12:06
Kinhtedothi - Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành, từ ngày 8/8/2015, vốn điều lệ của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 21/2015/QĐ-TTg sửa đổi một số điều của Quyết định 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 về chuyển  Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ của HOSE sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng
Vốn điều lệ của HOSE sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.
Theo Quyết định 599/2007/QĐ-TTg, vốn điều lệ của HOSE là 1.000 tỷ đồng. Quy định trên đã được sửa đổi tại Quyết định 21/2015/QĐ-TTg. Theo đó, vốn điều lệ của HOSE sẽ nâng lên là 2.000 tỷ đồng bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Giao dịch chứng khoán chuyển giao sang Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm chuyển giao; Vốn bổ sung của Nhà nước trong quá trình hoạt động; Vốn tự bổ sung từ lợi nhuận sau thuế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Như vậy vốn điều lệ của HOSE tăng 1000 tỷ đồng so với trước đây. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 8/8/2015./.
TAG: