Hướng dẫn kiểm tra các loại thiết bị mang vào phòng thi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 31/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn hướng dẫn gửi các Chủ tịch Hội đồng coi thi (HĐCT) tốt nghiệp THPT năm 2013 về việc kiểm tra các loại máy ghi âm, ghi hình mang vào phòng thi.

  
Hướng dẫn kiểm tra các loại thiết bị mang vào phòng thi - Ảnh 1

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu Chủ tịch các HĐCT thực hiện nghiêm một số việc: Không yêu cầu thí sinh (TS) phải đăng ký mang vào phòng thi các thiết bị ghi âm, ghi hình; Dán công khai trước cửa phòng thi quy định các vật dụng được phép mang vào phòng thi; Chủ tịch HĐCT trực tiếp phổ biến Quy chế thi tới giám thị và TS, nhắc TS những vật dụng, tài liệu mang vào phòng thi trái quy định sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả của kỳ thi; Trước khi bóc đề thi, giám thị yêu cầu TS tự kiểm tra và tự giác nộp những vật dụng không được phép mang vào phòng thi.
 
Đặc biệt, trong quá trình coi thi, giám thị thấy dấu hiệu bất thường việc TS sử dụng các thiết bị mang vào phòng thi có quyền kiểm tra, nếu thiết bị đó không đúng quy định thì giám thị xử lý theo quy chế thi, nếu giám thị không xác định được phải báo cáo lãnh đạo Hội đồng (thông qua giám thị 3) để xem xét xác minh.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điểm chưa rõ, Chủ tịch Hội đồng báo cáo Ban chỉ đạo và kiểm tra thi xin ý kiến chỉ đạo.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần