Huy động được 41% trái phiếu Chính phủ gọi thầu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Ngân hàng chính sách xã hội do Ngân hàng chính sách xã hội phát hành, đấu thầu ngày 21/2/2011.

KTĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Ngân hàng chính sách xã hội do Ngân hàng chính sách xã hội phát hành, đấu thầu ngày 21/2/2011.

Tổng khối lượng gọi thầu đợt này là 8.000 tỷ đồng cho ba loại kỳ hạn: kỳ hạn 2 năm là 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là 4.000 tỷ đồng và 5 năm là 1.000 tỷ đồng

Cụ thể: Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 3.500 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký cao nhất là 11%/năm; lãi suất đăng ký thấp nhất là 11%/năm; lãi suất trúng thầu là 11%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 3.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm không huy được. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu với tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ là 300 tỷ đồng. Lãi suất đăng ký cao nhất là 11,50%/năm; lãi suất đăng ký thấp nhất là 11,50%/năm; lãi suất trúng thầu là 11%/năm. Kết quả, khối lượng trúng thầu là 300 tỷ đồng.

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu cho tất cả các kỳ hạn đạt 3.300 tỷ đồng, bằng 41% tổng lượng gọi thầu. Trái phiếu được phát hành vào ngày 23/2/2011 với mệnh giá 100.000 đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần