Huy động gần 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, huy động được 2.937 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ), 5 năm (2.000 tỷ) và 15 năm (1.000 tỷ).

 
Ảnh minh họa.
Kinhtedothi - Ảnh minh họa.
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 19 thành viên tham gia dự thầu, tuy nhiên số phiếu đăng ký đấu thầu lên tới 28 phiếu. Khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 6.905 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,00-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 1.985 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,33%/năm, cao hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/12/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.342 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,99-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 222 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,10%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/12/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.900 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,68-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 730 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,80%/năm, cao hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/11/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 197.975,4725 tỷ đồng TPCP.