Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo của Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 7/2014 ước tính đạt gần 1.140.000 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 8,9% so với tháng 12/2013. Trong đó, tiền gửi tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 7,6% so với tháng 12/2013.  Tổng dư nợ cho vay ước tính tháng 7/2014 gần 927.000 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và giảm 2% so với tháng 12/2013, trong đó, dư nợ ngắn hạn giảm 1,3% và giảm 8,3%, dư nợ trung và dài hạn tăng 4,1% và 12,1%.

Kinhtedothi - Báo cáo của Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong tháng 7/2014 ước tính đạt gần 1.140.000 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 8,9% so với tháng 12/2013. Trong đó, tiền gửi tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 7,6% so với tháng 12/2013. 

Tổng dư nợ cho vay ước tính tháng 7/2014 gần 927.000 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và giảm 2% so với tháng 12/2013, trong đó, dư nợ ngắn hạn giảm 1,3% và giảm 8,3%, dư nợ trung và dài hạn tăng 4,1% và 12,1%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần