DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Huyện Gia Lâm tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử

Bài, ảnh: Hoàng Quyết
27-04-2021 09:21
Kinhtedothi - Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm đã triển khai các bước đúng quy trình và tiến độ theo luật định.
Đến thời điểm này, huyện đã tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần 3; lập và niêm yết danh sách cử tri tại 22/22 xã, thị trấn; tiếp tục triển khai công bố và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu QH và ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Hoàn thành lựa chọn người ứng cử

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt chia sẻ: Đến nay, huyện Gia Lâm đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3 để chốt danh sách, giới thiệu người ứng cử. Đối với cấp huyện, 58 người đủ tiêu chuẩn đã được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Gia Lâm khóa XX. Đối với cấp xã, 1.009 người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đình Xuyên.
Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm đã ban hành quyết định về việc ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, cấp huyện được bầu 35 đại biểu, chia thành 8 đơn vị bầu cử. Ủy ban Bầu cử 22 xã, thị trấn cũng đã ban hành quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Tại các xã, thị trấn có tổng số 160 đơn vị bầu cử, được bầu 601 đại biểu. UBND huyện Gia Lâm cũng đã ban hành 22 quyết định về việc phê chuẩn chia khu vực bỏ phiếu tại 22 xã, thị trấn với 189 khu vực (trong đó có 3 khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị lực lượng vũ trang).

Đối với công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử, huyện đã triệu tập đại biểu tham gia 3 hội nghị tập huấn trực tuyến của T.Ư và TP; tổ chức 3 hội nghị tập huấn tại huyện; 22 xã, thị trấn chủ động tổ chức các hội nghị tập huấn tại địa phương. Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm tiếp tục tổ chức tập huấn lần 3 về công tác kiểm phiếu cho các xã, thị trấn, đặc biệt là thành viên các Tổ bầu cử.

Cùng với các công tác chuẩn bị khác, huyện Gia Lâm đã tập trung rà soát, lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp trên địa bàn. Đến ngày 13/4/2021, 22/22 xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và 189 khu vực bỏ phiếu (gồm các nhà văn hóa, đình, khu sinh hoạt cộng đồng...). Các tổ bầu cử còn bố trí sổ góp ý, phân công người trực để tiếp nhận ý kiến, khiếu nại của cử tri về danh sách cử tri. Số lượng cử tri đến thời điểm ngày 13/4/2021 là 206.335 cử tri.

Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền

Công tác chỉ đạo, tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được các cấp, các ngành của huyện thực hiện theo đúng quy trình và tiến độ theo chỉ đạo của T.Ư, TP. Các văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được ban hành đầy đủ, kịp thời; việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử được tiến hành đúng luật. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, công tác tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, cơ bản bảo đảm tỷ lệ, cơ cấu theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình, thời hạn. Công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về bầu cử được Ủy ban Bầu cử huyện phổ biến kịp thời đến các đơn vị cơ sở. Tất cả để cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, trang trí khánh tiết, cổ động trực quan tại các khu vực bỏ phiếu; phổ biến sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; động viên mọi cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tự giác, tích cực và chủ động tham gia cuộc bầu cử.
Công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp (chậm nhất ngày 28/4/2021); niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu (chậm nhất ngày 3/5/2021) .

Bên cạnh đó, huyện sẽ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Luật định; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử.
Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy ban Bầu cử huyện tiếp tục tổ chức các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ở cơ sở. Đồng thời, xây dựng và triển khai Kế hoạch ngày bầu cử và tổ chức bầu cử đúng quy định, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Từ nay đến ngày 23/5, Ủy ban Bầu cử huyện Gia Lâm tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng Luật và bảo đảm tiến độ theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử đại biểu HĐND trong triển khai công tác trước và trong khi diễn ra cuộc bầu cử.