Huyện Thạch Thất đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động vùng núi

Đinh Hồng - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) Phí Văn Hưng cho biết, trong năm 2020, huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho 2.963 lao động, giải quyết việc làm cho 3.469 người. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% xuống còn 0,91%.

Theo Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Thạch Thất Phí Văn Hưng, Thạch Thất hiện có tổng số 218.669 người với 18 dân tộc sinh sống. Trong đó, các dân tộc thiểu số có 11.553 người chiếm 5,28% với 17 dân tộc gồm: Mường, Tày, Thái, Nùng, Sán Chay, Dao, Sán Dìu, Xê Đăng, M Nông, Thổ, Hà Nhì, H Mông, Hoa, Vân Kiều, Cơ Tu, Gia Rai, Khơ Me. Đồng bào dân tộc sinh sống tập trung chủ yếu ở các xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung chiếm tỷ lệ 58, 71% tồng dân số. Cho đến nay, cả 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả đáng kể, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.
UBND huyện đã phối hợp với Ban dân tộc TP tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, trên địa bàn 3 xã miền núi có 50 bộ chiêng Mường, các đội Chiêng được duy trì hoạt động thường xuyên.
Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Thạch Thất không ngừng được nâng cao nhờ vào chính sách của Đảng và Nhà nước. (Ảnh: Lâm Nguyễn).
UBND huyện đã tổ chức lớp dạy nghề cho lao động tại xã Tiến Xuân. Hỗ trợ giống cây Dồi thực hiện mô hình trồng dổi ghép lấy hạt tại xã Yên Bình, Tiến Xuân. Hỗ trợ 40ha giống lúa, giống ngô trong vụ xuân 2020, 80% giống rau màu các loại vụ đông 2020 - 2021 và 6.000 con giống gà mía thực hiện mô hình thả vườn theo hướng an toàn sinh học tại 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung.
Ngoài ra, đã cấp 232 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ 84 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi phát triển  sản xuất với số tiền 2,16 tỷ đồng. Cùng với đó là đầu tư mới 31 km đường giao thông, 14 nhà văn hóa thôn, 1 trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Bình, xây mới 59 phòng học lý thuyết, 29 phòng bộ môn, 4 nhà hiệu bộ, 1 nhà đa năng; xây dựng cải tạo nâng cấp 12km mương thủy lợi, xây mới chợ Yên Trung… góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc.
“Năm 2021, huyện tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách người có uy tín. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của của huyện. Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc theo yêu cầu của Ban dân tộc TP và cơ quan cấp trên” – ông Phí Văn Hưng cho hay.