Huyện Thanh Trì duy trì tăng trưởng ở mức 17%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 15/11, HĐND huyện Thanh Trì khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 3, xem xét tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của huyện và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2012, huyện tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo phát triển kinh tế ổn định, duy trì mức tăng trưởng hợp lý.  Kinh tế tăng trưởng từ 16,5 - 17%, trong đó công nghiệp tăng 17,2 - 17,8%, nông nghiệp từ 0,3 - 0,5%; giá trị sản xuất trên 1ha đất đạt 90 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,1%; phấn đấu xây dựng 5 trường chuẩn quốc gia và 2 xã Đông Mỹ, Đại Áng cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới...