DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hy vọng mới của 185 giáo viên mầm non bị cắt hợp đồng

07-08-2015 13:34
Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc 185 giáo viên mầm non bị cắt hợp đồng trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội), sáng 7/8, UBND huyện đã có buổi họp báo để đưa ra thông tin về sự việc trên.
Cụ thể, từ năm 2009 về trước, 26/27 trường mầm non trên địa bàn huyện Sóc Sơn là trường mầm non nông thôn, giáo viên mầm non hưởng chế độ cộng điểm.

Ngày 3/4/2009, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định 1554/QĐ-UBND phê duyệt chuyển đổi các trường mầm non bán công sang loại hình công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các trường mầm non nông thôn trên địa bàn huyện Sóc Sơn được chuyển thành trường mầm non công lập, trước mắt năm 2009 UBND Thành phố giao 6 biên chế/trường.

Năm 2012, căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu thực tiễn của các trường mầm non trên địa bàn, UBND huyện Sóc Sơn đã giao cho hiệu trưởng các nhà trường ký hợp đồng lao động với 240 giáo viên mầm non (với yêu cầu số giáo viên này phải tham gia tuyển dụng tại kỳ tuyển dụng gần nhất; nếu không trúng tuyển hoặc không tham gia tuyển dụng hợp đồng đương nhiên hết hiệu lực). Thời điểm này, toàn huyện có 743 giáo viên mầm non diện lao động hợp đồng.

Năm 2013, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức tuyển dụng giáo viên mầm non.

Năm 2014, thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội (trong kế hoạch tuyển dụng của Thành phố các năm đều có quy định: "Thí sinh đang hợp đồng thỏa thuận hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu, nếu không trúng tuyển sẽ phải chấm dứt hợp đồng và giải quyết chế độ theo quy định khi có thí sinh khác trúng tuyển vào chỉ tiêu đó"), UBND huyện Sóc Sơn tiếp tục tổ chức tuyển dụng giáo viên mầm non. Sau kỳ tuyển dụng này, trên địa bàn huyện còn tồn tại 185 giáo viên hợp đồng. Số lao động hợp đồng này vượt quá tổng định biên Thành phố giao.

Do vậy, tháng 12/2014, thực hiện các quy định về quản lý biên chế, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quy định tại kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đã yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non công lập trên địa bàn thanh lý hợp động lao động với 185 giáo viên mầm non. Để các giáo viên này có thời gian chuẩn bị tư tưởng, tâm lý, đồng thời tìm kiếm việc làm mới, UBND huyện cho phép các nhà trường kéo dài thời hạn hợp đồng đến hết tháng 6/2015 với những giáo viên có nhu cầu.

Năm 2015, UBND thành phố tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập với chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non là 2.437 người. 185 giáo viên hợp đồng của huyện Sóc Sơn có thể tham gia tuyển dụng tại tất cả các đơn vị có chỉ tiêu trên toàn Thành phố (huyện Sóc Sơn có 50 chỉ tiêu).

Sau kỳ tuyển dụng, căn cứ tình hình thực tế, căn cứ nhu cầu và chỉ tiêu biên chế được giao của năm 2015-2016, UBND huyện Sóc Sơn sẽ xem xét việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đối với nhân viên nuôi dưỡng và tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non. 185 giáo viên này sẽ được ưu tiên trước nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
TAG: