[Infographic] Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN của Hà Nội dẫn đầu cả nước

Mỹ Hoa
Chia sẻ Zalo

Ước tính thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN do địa phương quản lý tháng 2 của Hà Nội đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 65% thực hiện tháng trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước và đạt 10,4% kế hoạch vốn năm 2021, gấp 5 lần của TP Hồ Chí Minh. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần