Kết quả kinh doanh đạt kỷ lục, Generali tăng mức chi trả cổ tức

Đinh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Generali cho thấy, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Tập đoan đạt mức kỷ lục 5,2 tỷ EURO (tăng 6,9% so với năm 2018), lợi nhuận thuần đạt 2,7 tỷ EURO (tăng 15,7% so với năm 2018).

Khả năng tài chính vững mạnh là nguyên nhân khiến Tập đoàn này quyết định chi trả cổ tức ở mức 0,96 EURO trên mỗi cổ phần (tăng 6,7% so với năm 2018).

Lợi nhuận thuần của Tập đoàn tăng mạnh, lên đến 2,7 tỷ EURO
Tập đoàn Generali, lợi nhuận thuần tăng mạnh, lên đến 2,7 tỷ EURO (+15,7%). Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt 2,2 tỷ EURO. Loại trừ ảnh hưởng của 188 triệu EURO chi phí bất thường cho nghiệp vụ quản lý nợ liên quan đến việc mua lại công cụ nợ thứ cấp, lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt mức 2,4 tỷ EURO (+6,6%).
Ở mảng bảo hiểm nhân thọ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 13,6 tỷ EURO (+19,6%) - mức cao nhất thị trường. Dự phòng kỹ thuật đạt 369,4 tỷ EURO (+7,6%). Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu khai thác mới rất cao, đạt 3,89% (-0,49 điểm phần trăm). Ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu phí thuần tăng đến 21,5 tỷ EURO (+3,9%). Tỷ lệ kết hợp đạt mức tốt nhất thị trường - chỉ 92,6% (so với 93% năm 2018).
Nhờ vào xu hướng tích cực ở mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm gộp lên đến 69,8 tỷ EURO (+4,3%), bao gồm 15,2 tỷ EURO từ các sản phẩm hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị cho xã hội và môi trường.
Lợi nhuận từ hoạt động quản lý tài sản đầu tư tăng lên mức 280 triệu EURO (+19%). Khả năng tài chính vững vàng với biên khả năng thanh toán 224% (so với 217% năm 2018). Cổ tức được đề xuất chi trả ở mức 0,96 EURO trên mỗi cổ phần, tăng 6,7% so với năm 2018 (0,90 EURO).
Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali Philippe Donnet khẳng định: “Generali đã hoàn thành năm 2019 với nhiều thành tựu tuyệt vời: Kết quả kinh doanh cao kỷ lục và khả năng tài chính vững mạnh đã giúp Generali củng cố vị thế là tập đoàn dẫn đầu ngành bảo hiểm trên toàn cầu. Đây là minh chứng cho việc chúng tôi đang đi đúng hướng trong việc hoàn thành mục tiêu của kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’.
Việc thực hiện nghiêm ngặt các chiến lược đề ra đã giúp tăng trưởng lợi nhuận ở tất cả các mảng kinh doanh cũng như đa dạng hóa nguồn lợi nhuận, với dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt mức ấn tượng và tỷ lệ kết hợp tốt nhất thị trường”.
Theo lãnh đạo Tập đoàn, năm 2019 và những tiến triển trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch chiến lược ‘Generali 2021’ là nền tảng vững chắc giúp DN ứng phó với những biến động do bùng nổ dịch bệnh COVID-19 gây ra trên toàn cầu.