Kết quả thực hiện quản lý quy hoạch kiến trúc hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện quản lý quy hoạch kiến trúc hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỷ lệ 1/500 nghiên cứu trải dài trên nhiều khu vực chức năng đô thị khác nhau (quy mô 2.080ha, dài trên 11,7km), UBND TP đã phân đoạn thành 4 đoạn truyến để thuận lợi cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt và phù hợp với tiến độ triển khai các quy hoạch phân khu đô thị.

Đồ án Quy hoạch chi tiết Nhật Tân - Nội Bài tỷ lệ 1/500 được nghiên cứu đồng bộ từ quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư, đánh giá tác động môi trường về đề xuất quy định quản lý quy hoạch kiến trúc theo quy định; phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt; thể hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm tính khả thi về đầu tư, sử dụng đất hiệu quả; gìn giữ, tôn tạo cảnh quan môi trường trong khu vực.

 
 UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện quản lý quy hoạch kiến trúc hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.
Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài.
Đồ án đã được tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định; thông qua Hội đồng thẩm định và tập thể UBND TP các đoạn 1, 2, 3.

Hiện nay, quy hoạch chi tiết của 3 đoạn 1, 2, 3 đang trong quá trình hoàn thiện, thẩm định và dự kiến trình phê duyệt trong quý II/2014; đoạn 4 là khu vực nằm ngoài đê sông Hồng (ngoài chỉ giới thoát lũ), thuộc quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (phải tuân thủ các quy định của Luật Đê điều) đang được tổ chức lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan; sau khi có ý kiến thống nhất, UBND TP sẽ phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và quy hoạch chi tiết đoạn 4 theo quy định.

Về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung thành phố Hà Nội đã được UBND TP Hà Nội tổ chức lập; lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan; báo cáo Bộ Xây dựng; hiện nay đang hoàn thiện theo các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng; dự kiến hoàn thành, gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trong tháng 7/2014; sau khi có ý kiến thống nhất, UBND TP sẽ phê duyệt theo quy định. Với Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài hiện đang được nghiên cứu song song với quá trình hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chi tiết hai bền tuyến đường, dự kiến UBND TP sẽ phê duyệt và ban hành Quy chế thống nhất toàn tuyến trong quý III/2014.

Song song với quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, UBND đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng của thành phố khẩn trương xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư và quản lý đầu tư dự án phát triển đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài trên nguyên tắc: Tạo môi trường đầu tư thông thoáng để huy động các nguồn lực thực hiện; bảo đảm quản lý thống nhất và tập trung nhằm thực hiện nhanh, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt; bảo đảm các quy định của nhà nước và thành phố; bảo đảm hài hoà các lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Cùng với đó, dự thảo cơ chế, chính sách đặt thù và quản lý đầu tư dự án phát triển đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài đã báo cáo xin ý kiến UBND TP; đang hoàn thiện để lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan; dự kiến sau khu có ý kiến thống nhất của các bộ, ngành, UBND TP sẽ phê duyệt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo thẩm quyền trong quý III/2014.

UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp xác định hướng tuyến đường quốc lộ 18 về phía Bắc sân bay Nội Bài và được cập nhật vào Đồ án Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.