Kêu gọi cần tăng cường chủ nghĩa đa phương

Chia sẻ

KTĐT - Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu đánh giá các sản phẩm và hoạt động của công tác thông tin của Liên hợp quốc, đặc biệt là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

KTĐT - Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu đánh giá các sản phẩm và hoạt động của công tác thông tin của Liên hợp quốc, đặc biệt là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Kết thúc kỳ họp hàng năm của Ủy ban Thông tin, Liên hợp quốc đã kêu gọi tăng cường chủ nghĩa đa phương và quan hệ đối tác hiệu quả trong các vấn đề quốc tế.

Liên hợp quốc khẳng định các nước thành viên cần vượt qua chủ nghĩa địa phương để nâng cao nhận thức về các vấn đề quốc tế thiết yếu.

Liên hợp quốc vẫn là nền tảng không thể thay thế trong một thế giới hòa bình và công lý. Tiếng nói của Liên hợp quốc phải được hưởng ứng một cách rõ ràng và có hiệu lực.

Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu đánh giá các sản phẩm và hoạt động của công tác thông tin của Liên hợp quốc, đặc biệt là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.

Đại hội đồng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phát triển đa ngôn ngữ để loại trừ sự bất bình đẳng giữa việc sử dụng tiếng Anh và năm ngôn ngữ khác của Liên hợp quốc để làm giàu các website thông tin của Liên hợp quốc.

Cơ quan thông tin của Liên hợp quốc cần chú trọng hơn nữa đến các lĩnh vực quan tâm đặc biệt của các nước đang phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách về thông tin truyền thông giữa các nước đang phát triển và phát triển, nâng cao nhận thức quốc tế về khả năng mà mạng Internet và các công nghệ thông tin truyền thông khác có thể đem lại lợi ích cho xã hội và nền kinh tế thông qua thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số.

Đặc biệt lo ngại về hậu quả của tình trạng bất bình đẳng giữa thế giới phát triển và đang phát triển, Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi tất cả các nước và hệ thống Liên hợp quốc tăng cường trợ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng thông tin và năng lực thông tin của các nước đang phát triển.

Về các chủ đề cần ưu tiên trong công tác thông tin, Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh, các chủ đề về hòa bình và an ninh quốc tế, quyền con người, xóa đói giảm nghèo, ngăn ngừa xung đột, phát triển bền vững, khủng hoảng kinh tế và lương thực toàn cầu, phòng chống dịch bệnh thế kỷ (như HIV/AIDS), chống khủng bố, tác động của biến đổi khí hậu, tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần