DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khai mạc Hội nghị thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XV

15-01-2015 10:06
Kinhtedothi - Sáng 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XV) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ TP; báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ TP; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2015; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2014, nhiệm vụ năm 2015; chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV; bầu bổ sung Phó Bí thư Thành ủy khóa XV.

 
Hội nghị thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XV.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Năm 2014, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, song với nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, trong đó nhiều nhiệm vụ đạt kết quả nổi bật.

Hội nghị Thành ủy lần này dự kiến diễn ra trong một ngày rưỡi để thảo luận và quyết định những nội dung thường kỳ và những nội dung lớn có ý nghĩa quan trọng, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời chuẩn bị một bước quan trọng cho Đại hội XVI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 của Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến phân tích, lãm rõ hơn những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục ngay. Đồng thời nêu rõ những kiến nghị, đề xuất về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015, nhất là công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Về báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2014, với tinh thần cầu thị và lắng nghe, nhìn thẳng vào sự thật, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, không nể nang, né tránh, ngại va chạm, thẳng thắn đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo, nhất là những kết quả nổi bật trong năm 2014; việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng (tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, liên hệ với quần chúng); đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nêu đề xuất, kiến nghị.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2015, Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị cho ý kiến cụ thể, trong đó cần lãm rõ yêu cầu, phương pháp, thời gian tổ chức kiểm tra đảm bảo tiến độ, chất lượng. Về báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ TP, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đề nghị đi sâu phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật của cả nhiệm kỳ, đồng thời tập trung thảo luận, cho ý kiến định hướng về những vấn đề cơ bản như: chủ đề đại hội; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, nhất là chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá để Ban Thường vụ tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo trước khi công bố, xin ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân và đại hội đảng bộ trực thuộc.

Một nội dung quan trọng của Hội nghị lần này là lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV; bầu bổ sung Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, phát huy kết quả lần lấy phiếu tín nhiệm trước, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, căn cứ trên hai tiêu chí cơ bản là: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ để đánh giá, đảm bảo mỗi lá phiếu sẽ là một nhận xét, đánh giá chân thành, xây dựng và khách quan.
TAG: