Khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 22/10, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc. Kỳ họp kéo dài đến ngày 22/11 với nhiều nội dung quan trọng.

Khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII - Ảnh 1

Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Năm 2012, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế.

Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Ở trong nước, sự trì trệ của nền kinh tế đang hiển hiện; tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp; nguy cơ lạm phát cao vẫn tiềm ẩn; quản lý thị trường, quản lý giá đối với một số mặt hàng chưa tốt, tác động tiêu cực đến đời sống của người dân…

Trên thế giới, suy giảm tăng trưởng kinh tế có xu hướng lan rộng; khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa lắng dịu; tranh chấp thương mại, xung đột kinh tế, chính trị có dấu hiệu gia tăng… Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm rất cao, có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo đà phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng sau đây: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội, ngân sách nhà nước năm 2012; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở đó xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; xem xét, thông qua 9 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật hợp tác xã (sửa đổi), Luật Xuất bản (sửa đổi), Luật Thủ đô, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và Luật Hòa giải cơ sở.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai”; xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 3 đến nay; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Với nhận định, kỳ họp thứ 4 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, có nhiều ý kiến chất lượng, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Ngay trong phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.