Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa ban hành Công văn số 01-CV/TW gửi các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc T.Ư về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Trong đó, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết. Đồng thời lưu ý, trong những ngày Tết, tai nạn giao thông tuy giảm cả ba tiêu chí so với Tết năm trước, nhưng tình trạng vi phạm quy định an toàn giao thông còn diễn ra phức tạp, số người chết còn cao, xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tình trạng vi phạm trật tự, an toàn xã hội do lạm dụng rượu bia xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là ở khu vực ngoại ô và vùng nông thôn; tai nạn cháy nổ tăng so với dịp Tết năm trước; việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, khu du lịch có nơi còn thực hiện chưa nghiêm...

Ban Bí thư yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc T.Ư tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công điện số 252/CĐ-TTg, ngày 15/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền miệng về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao nhận thức, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; Khẩn trương hoàn thiện và ban hành các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng thời tích cực chuẩn bị Chỉ thị của Bộ Chính trị về chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt Chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐB Quốc hội Khóa XIV và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ các thông tin luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, phá hoại cuộc bầu cử.

Cùng với đó, quán triệt, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; tập trung giải quyết xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của DN và Nhân dân. Đẩy mạnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu du lịch, lễ hội. Thực hiện nghiêm việc không sử dụng xe công đi lễ hội; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấm dứt ngay việc đi thăm, chúc tụng và đi lễ hội, chùa chiền trong giờ làm việc…