DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Khẩn trương triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm

Thành Đô
19-07-2016 11:01
Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5903/VP-ĐT, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm, cấp bách do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.
Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp, làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định cho các sở, ngành có liên quan, Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Thủy lợi Hà Nội để khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về phương án kiến trúc, thẩm định dự án, di chuyển các công trình ngầm nổi (điện, thông tin liên lạc, cấp nước sạch, thoát nước...), an toàn đê điều...; đảm bảo hồ sơ, thủ tục đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực thực hiện dự án; quản lý chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, mỹ quan đô thị; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời làm việc, báo cáo các cơ quan liên quan và UBND TP để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải thống nhất, đề xuất, báo cáo UBND TP bố trí vốn cho các dự án theo quy định.

Ngoài ra, giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc có liên quan theo quy định, đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ kịp thời đề xuất, báo cáo UBND TP các nội dung vượt quá thẩm quyền.
TAG: