Khẳng định giá trị tích cực trong phát triển ngành Việt Nam học

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 28/11, hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 đã bế mạc tại Hà Nội. Trong 3 ngày làm việc với 15 tiểu ban, hơn 800 tham luận được trình bày đã tập trung thảo luận về tất cả lĩnh vực trong hội nhập và phát triển bền vững của Việt Nam.

Thông qua thảo luận, các học giả trong nước và quốc tế cùng chia sẻ những cứ liệu và tư liệu lịch sử mới tìm thấy, thảo luận về những tìm tòi, phát hiện mới trong các lĩnh vực khoa học, cùng tìm ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả để đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng kinh tế, tụt hậu phát triển… 
 
Các kết quả nghiên cứu tại hội thảo được đánh giá đều có giá trị ứng dụng cao và đóng góp quan trọng vào việc hình thành tư duy phát triển Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.