Không đấu giá khai thác

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đó là một trong các tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản qui định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản đang được Bộ TN&MT hoàn thiện trình Chính phủ.

Dự thảo qui định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực khoáng sản than hoặc quặng đất hiếm có qui mô tài nguyên hoặc trữ lượng lớn; khu vực khoáng sản urani, thori... đã xác định trong qui hoạch khoáng sản do Thủ tướng phê duyệt, khu vực chiến lược về quốc phòng, an ninh. Các tỉnh, thành phố chỉ được phân quyền lập qui hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản ở khu vực phân tán, nhỏ lẻ và khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần