Không để Hà Nội thiếu điện trong Đại lễ 1.000 năm Thăng Long

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đảm bảo đầy đủ nguồn điện cung cấp cho TP Hà Nội trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

KTĐT - Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đảm bảo đầy đủ nguồn điện cung cấp cho TP Hà Nội trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tránh tối đa nguy cơ thiếu điện vào các tháng mùa khô năm 2010, đặc biệt tháng 4,5 và 6 tại các tỉnh miền Bắc, Bộ Công thương vừa có Chỉ thị số 04/CT-BCT, yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo dõi chặt chẽ tiến độ các dự án nguồn điện: Nhiệt điện Quảng Ninh I, Nhiệt điện Hải Phòng I, thủy điện Sesan, bản Vẽ, sông Tranh, Srêpok 3 và Đồng Nai 3.

EVN cũng phải lập kế  hoạch vận hành và chuẩn bị thiết bị để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lưới truyền tải 500 - 220kV và bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị cho các nhà máy điện và không sửa chữa lớn trong các tháng mùa khô, đảm bảo tỷ lệ dự phòng công suất nguồn điện ở mức cao nhất.

EVN phải đảm bảo đầy đủ nguồn điện cung cấp cho TP Hà Nội trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải đảm bảo cung cấp đủ khí và than, phục vụ cho các nhà máy điện, nhằm hạn chế tình trạng thiếu điện