Không được triển khai sản phẩm đầu tư chỉ số VN-Index

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Việc tổ chức giao dịch các sản phẩm đầu tư chỉ số chứng khoán VN-Index đã vi phạm quy định tại Điều 33 Luật Chứng khoán về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

KTĐT - Việc tổ chức giao dịch các sản phẩm đầu tư chỉ số chứng khoán VN-Index đã vi phạm quy định tại Điều 33 Luật Chứng khoán về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

Ngày 11/1/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 119/UBCK-PTTT yêu cầu  một số công ty dừng không được triển khai tổ chức giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số chứng khoán VN-Index.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn trên ngay sau khi có thông tin các Công ty Cổ phần Kinh doanh đầu tư tài chính Vàng thế giới, Công ty Đại Long và Công ty Cổ phần Hai mươi bốn (thuộc SJC) tổ chức giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số VN-Index.

Theo Ủy ban, việc tổ chức giao dịch các sản phẩm đầu tư chỉ số chứng khoán VN-Index đã vi phạm quy định tại Điều 33 Luật Chứng khoán về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong ngày mai (13/1), các đơn vị trên phải có Công văn gửi Ủy ban giải trình cụ thể về sản phẩm giao dịch chỉ số VN-Index và hoạt động tổ chức giao dịch sản phẩm này./.


              Điều 33. Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán                          
1. Sở giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
2. Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán của tổ chức phát hành không đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
3. Ngoài Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm giao dịch chứng khoán, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần