Không xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2018

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Thường trực Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (CDGSNN) quyết định năm 2019 sẽ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Lễ công bố bổ nhiệm chức danh GS, PGS trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Internet.
Ngày 24/9, Hội đồng CDGSNN có thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.
Thông báo nêu rõ, thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng CDGSNN đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GD&ĐT soạn thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng GS các cấp; kiện toàn HĐGSNN, Hội đồng GS ngành/liên ngành. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành lập Hội đồng GS cơ sở và lên kế hoạch triển khai xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt sắp tới.
Vì thế, để có đủ thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, tại phiên họp ngày 18/9/2018, Thường trực Hội đồng CDGSNN đã quyết định triển khai đợt xét đầu tiên theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg vào đầu năm 2019.
Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/10/2018, ứng viên GS, PGS phải đáp ứng đủ 5 tiêu chuẩn chung. Đối với tiêu chuẩn chức danh GS, ứng viên phải là tác giả chính đã công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc (và) độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế. Từ ngày 1/1/2020, ứng viên GS là chức giả chính đã công bố được ít nhất 5 bài báo khoa học hoặc (và) độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.
Đối với tiêu chuẩn chức danh PGS, ứng viên là tác giả chính đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học hoặc (và) độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế. Từ ngày 1/1/2020, ứng viên PGS là tác giả chính đã công bố được ít nhất 3 bài báo khoa học hoặc (và) độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế.