Khuyến khích giãn dân ra các khu đô thị mới

Chia sẻ

KTĐT - Tại Thông báo số 208/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản trong sáu tháng cuối năm 2010.

KTĐT - Tại Thông báo số 208/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản trong sáu tháng cuối năm 2010.

Trong các nội dung đó có khuyến khích giãn dân, tái định cư ra các khu đô thị mới, giảm mật độ dân cư trong khu vực trung tâm đô thị.

Ban Chỉ đạo Trung ương cần tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê của khối dân doanh.

Tại các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh hoạt động của các Ban Chỉ đạo địa phương trong việc triển khai các chương trình nhà ở trọng điểm.

Ban Chỉ đạo địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các dự án phát triển nhà ở và khu vực đô thị mới trên địa bàn nhằm uốn nắn các hoạt động đầu tư xây dựng phát triển nhà ở, giao dịch nhà ở tuân thủ quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo Trung ương cần tổng hợp báo cáo quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Phó Thủ tướng giao cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam nghiên cứu cơ chế khuyến khích hình thành các doanh nghiệp cho thuê nhà ở, từng bước đáp ứng nhu cầu thuê nhà ở xã hội.

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cần tranh thủ thu hút nguồn vốn ODA cho các dự án phát triển nhà ở, ưu tiên thực hiện các chương trình nhà ở góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhà ở vùng ngập lũ.

Riêng đối với 244 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng (đợt 1 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo hồi tháng 8/2009), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều kiện thực tế của Thủ đô, chịu trách nhiệm xem xét, chủ động cho phép triển khai các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư.

Trường hợp khó khăn, vướng mắc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ động làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần